Adviesbureau voor de civiele infrastructuur

Infra Assistance is een onafhankelijk advies en managementbureau voor bouwkosten in de civiele bouw, dat sinds februari 2006 hoofdzakelijk werkzaam is voor opdrachtgevers.

Een Infrastructureel project bestaat uit scope, geld, tijd en risico’s die tijdens het ontwerp en de uitvoering constant kunnen wijzigen. Door in alle projectfasen deze factoren te monitoren zullen kostenoverschrijdingen gereduceerd worden. Infra Assistance kan u hierbij helpen.

Gedurende de jaren hebben wij een bijdrage geleverd aan de Betuweroute, Hogesnelheidslijn Zuid, Schiphol BV, PPS project Passage A2 Maastricht, D&C project N242 Alkmaar, project Schiphol – Amsterdam – Almere, D&C project Hanzelijn, D&C project ombouw en uitbreiding station Utrecht CS.

bouwkostendeskundige
Viaduct voor vliegtuigen o/d A4 – bekisting
bouwkostendeskundige
Viaduct voor vliegtuigen o/d A4 – overzicht

Diensten

Algemeen

Het realiseren en uitbreiden van het Beton – en GWW – kostenbestand in de Verkenningsfase (obv kentallen), VO – en DO fase (obv tarieven en normen) en bestek – en uitvoeringsfase (obv arbeid, materiaal en materieel). Indien gewenst kunnen ook onderhoudprijzen gegeneraard worden.

Ramingen & Begrotingen

Het bepalen en toetsen van probabilistische ramingen van eenvoudige en complexe civiel technische bouwprojecten in alle fasen van het project conform de SSK;

Het monitoren van een project om inzicht te geven waar het project staat qua kosten, tijd en risico’s, tijdens de uitwerking van de bouwplannen;

Variantenstudies

Het in kosten uitdrukken van varianten om een goede en verantwoorde afweging op het ontwerp te kunnen realiseren;

Claimafhandeling

Het toetsen van het Definitieve PvE op kostentechnische aspecten;

Het toetsen van het contract op claimgevoeligheid;

Het maken van een gestructureerde inschrijfstaat bedoelt als inschrijving voor gegadigden;

Het beoordelen van de door de gegadigden ingediende prijs gerelateerd aan de projectscope;

Onderhandelen met de aannemer over de door de aannemer ingediende Meer – en Minderwerk, Contractwijzigingen;

Het bewaken van het budget gedurende de uitvoering van het project.

Risico analyses

Value Engineering

PROJECTEN

Hieronder volgen een aantal projecten waar wij een bijdrage aan hebben geleverd:

Namens vervoerregio Amsterdam

a. Bepalen financiële bijdragen van projecten ter bevordering van de verkeersveiligheid

b. Bepalen financiële bijdragen van projecten ter bevordering van het openbaar vervoer

c. Toetsen ramingen project AVANT te Zaandam

d. Assisteren Value engineeringssessies Guisweg te Zaandam

Verlenen van kostentechnische ondersteuning bij audits van Horvat & Partners

a.  Investeringskosten Maasroute

b. Westrandweg (2e Coentunnel

c. Zuidasdok

d. Multimodale knoop Schiphol

e. Spooruitbreiding Rijswijk – Rotterdam

f. Spooruitbreiding Weert – Hammont

g. Doortrekken Noord – Zuidlijn

Vastellen budget en claimafhandeling namens ProRail:

a.  Hanzelijn (3 Contracten)

b. Haak Midden Leeuwarden

c. Doorstroomstation Utrecht Centraal

d. Theemswegtracé

e. Onderdoorgang Leijenseweg

f. Onderdoorgangen te Assen

g. Spooruitbreiding Utrecht Amsterdam Rijnkanaal

bouwkostendeskundige

Assisteren Value engineering sessies namens ProRail:

a.  Calandbrug & Theemswegtracé

b. Onderdoorgang Leijenseweg

c. Spoorbrug te Muidenberg

Vaststellen budget en claimafhandeling namens Provincie Noord-Holland

a.  N252

b. N201