Infra Assistance

Ramingen
Variantenstudies
Begrotingen
Claimafhandeling
Risico-analyses
Value engineering

Infra Assistance

Adviesbureau voor de civiele infrastructuur

– bouwkostendeskundige, cost engineer infrastructuur
– hybride docent infrastructuur

Infra Assistance is een onafhankelijk advies en managementbureau voor bouwkosten in de civiele bouw, dat sinds februari 2006 hoofdzakelijk werkzaam is voor opdrachtgevers.

Een Infrastructureel project bestaat uit scope, geld, tijd en risico’s die tijdens het ontwerp en de uitvoering constant kunnen wijzigen. Door in alle projectfasen deze factoren te monitoren zullen kostenoverschrijdingen gereduceerd worden. Infra Assistance kan u hierbij helpen.

Gedurende de jaren hebben wij een bijdrage geleverd aan de Betuweroute, Hogesnelheidslijn Zuid, Schiphol BV, PPS project Passage A2 Maastricht, D&C project N242 Alkmaar, project Schiphol – Amsterdam – Almere, D&C project Hanzelijn, D&C project ombouw en uitbreiding station Utrecht CS.

Viaduct voor vliegtuigen o/d A4 – bekisting

Viaduct voor vliegtuigen o/d A4 – overzicht

DIENSTEN

Algemeen

 • Realiseren en Uitbreiden kostenbestand
  Het realiseren en uitbreiden van het Beton – en GWW – kostenbestand in de Verkenningsfase (obv kentallen), VO – en DO fase (obv tarieven en normen) en bestek – en uitvoeringsfase (obv arbeid, materiaal en materieel). Indien gewenst kunnen ook onderhoudprijzen gegeneraard worden.

Ramingen & begrotingen

 • Bepalen en toetsen investeringskosten
  Het bepalen en toetsen van probabilistische ramingen van eenvoudige en complexe civiel technische bouwprojecten in alle fasen van het project conform de SSK;
 • Kostenrapportages
  Het monitoren van een project om inzicht te geven waar het project staat qua kosten, tijd en risico’s, tijdens de uitwerking van de bouwplannen;

Variantenstudies

 • Varianten studies
  Het in kosten uitdrukken van varianten om een goede en verantwoorde afweging op het ontwerp te kunnen realiseren;

Claimafhandeling

 • Toetsing programma van Eisen
  Het toetsen van het Definitieve PvE op kostentechnische aspecten;
 • Het toetsen van het contract op claimgevoeligheid
  Het toetsen van het contract op claimgevoeligheid;
 • Opbouw aanbiedingssom
  Het maken van een gestructureerde inschrijfstaat bedoelt als inschrijving voor gegadigden;
 • Toetsing Opbouw aanbiedingssom
  Het beoordelen van de door de gegadigden ingediende prijs gerelateerd aan de projectscope;
 • Afhandelen Meer – en Minderwerk
  Onderhandelen met de aannemer over de door de aannemer ingediende Meer – en Minderwerk, Contractwijzigingen;
 • Budgetbeheersing
  Het bewaken van het budget gedurende de uitvoering van het project.

Risico-analyses

 • Opstellen en monitoren van Risicoanalyses

Value Engineering

 • Assisteren bij Value engineering sessies

PROJECTEN

Hieronder volgen een aantal projecten waar wij een bijdrage aan hebben geleverd:

Namens vervoerregio Amsterdam

a.  Bepalen financiële bijdragen van projecten ter bevordering van de verkeersveiligheid

b.  Bepalen financiële bijdragen van projecten ter bevordering van het openbaar vervoer

c.  Toetsen ramingen project AVANT te Zaandam

d.  Assisteren Value engineeringssessies Guisweg te Zaandam

Verlenen van kostentechnische ondersteuning bij audits van Horvat & Partners

a.  Investeringskosten Maasroute

b. Westrandweg (2e Coentunnel

c. Zuidasdok

d. Multimodale knoop Schiphol

e. Spooruitbreiding Rijswijk – Rotterdam

f. Spooruitbreiding Weert – Hammont

g. Doortrekken Noord – Zuidlijn

ProRail – Serne (Utark spoorbrug)

Vastellen budget en claimafhandeling namens ProRail:

a.  Hanzelijn (3 Contracten)

b. Haak Midden Leeuwarden

c. Doorstroomstation Utrecht Centraal

d. Theemswegtracé

e. Onderdoorgang Leijenseweg

f. Onderdoorgangen te Assen

g. Spooruitbreiding Utrecht Amsterdam Rijnkanaal

 

ProRail – Serne (Utark spoorbrug 1e trein – 07)

Assisteren Value engineering sessies namens ProRail:

a.  Calandbrug & Theemswegtracé

b. Onderdoorgang Leijenseweg

c. Spoorbrug te Muidenberg

Vaststellen budget en claimafhandeling namens Provincie Noord-Holland

a.  N252

b. N201

CONTACT

Heeft u vragen?
U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.